Etablering av prosesseringsanlegg for restråstoff fra filetering

Prosjektet innebærer etablering av et nytt anlegg for fersk bearbeiding av restråstoff fra sildefiletering. Produktene vil være høykvalitets fiskemel og fiskeolje til pet food-markedet. Prosjektet inkluderer bruk av ny teknologi som i betydelig grad skal redusere energibehovet pr. produsert råvare.

Prosjekteier

Grøntvedt Nutri AS

Teknologileverandører

  • Hedinn hf
  • Grøntvedt Nutri AS

Teknologisk innovasjon

  • Betydelig redusert energiforbruk pr. råvare

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet vil gi bedriften erfaring med produksjon av fiskemel og -olje
  • Prosjektet vil gi bedriften innsikt i nye markeder for produktene som produseres
  • Referanseprosjekt for bransjen

Realisert spredning av teknologi

  • Dette er 1. gangs etablering av anlegg i Norge, og det er det første i denne størrelsesorden uansett plassering

Videre utvikling og videre spredning

  • Et vellykket prosjekt her åpner for at teknologien får innpass hos andre produsenter av avskjær, eventuelt andre produsenter av fiskemel og -olje. Dette vil kunne redusere det totale energibehovet for behandling av restråstoff i Norge.