Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Feed Ventus -Nullutslipps selvlosser bulk fartøy drevet av hydrogen og vind

Halten Bulk AS har som ambisjon om kunne tilby bærekraftig transport uten utslipp av klimagasser langs norskekysten og ellers i Europa. Målet om nullutslipp i konkurranse med den eksisterende flåten med en gjennomsnittsalder på 28 år og drevet med fossilt drivstoff, vil ikke være mulig fra dag én. Derfor vil fartøyene kunne drives både med en kombinasjon av hydrogen og diesel.

Prosjekteier

HALTEN BULK AS

3D modell av en rød og grå båt