Fra energiforbruker til klimafyrtårn - Norges første CIGS-fasade anlegg

Installasjon av CIGS (kobber indium gallium selenium) solcelleanlegg på fasade og tak med innovativ montasjeteknologi i Nannestad

Prosjekteier

Ohah AS

Teknologileverandører

  • Green Energy A/S

Teknologisk innovasjon

  • Lysfølsomme CIGS solceller som utnytter flere farger enn tradisjonelle C-Si solceller hvilket fører til jevnere produksjon
  • Nytt montasjesystem med forenklet montasje og vedlikehold og betydelig mer robust i forhold til belastning fra vind på fasader og snø på tak

Kompetanseutvikling

  • Innsamling av måledata til sammenligning med mer tradisjonell solcelleteknologi
  • Samarbeider med IFE
  • Presentasjoner ved konferanser, planlegger en teknologidag i 2017

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering i Norge for teknologien på vegg og for montasjesystemet på den nordlige halvkule

Videre utvikling og videre spredning

  • Potensiale for spredning av solcelleteknologien i store deler av byggsektoren
  • Overførbart til mange bygningskategorier
  • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp