Fremtidens varmesentral

Eidsiva Bioenergi bygger fremtidens varmesentral på Kongsvinger. Innovative tiltak som inngår er: • Bygg og reiseverk i massivtrevirke. • Lokalt produsert elektrisitet. • Brenselsfleksibelt gjennom mellomlagring og blanding av avfallet • God forbrenning og lave utslipp gjennom bedre overvåking. • Integrasjon med øvrige varmesentraler i fjernvarmesystemet. • optimert fjernvarmedistribusjon. Eidsiva Bioenergi drifter fjernvarme basert på biobrensel på 10 steder i Innlandet. Gjennom den nye varmesentralen i Kongsvinger, ønsker man å bygge en varmesentral som er for fremtiden når det gjelder energi- og klimateknologi. Den nye retur-/skogsflis varmesentralen kan yte 8000 kW.

Prosjekteier

Eidsiva Bioenergi AS

Teknologileverandører

  • Verdo, Jernforsen eller tilsvarende

Teknologisk innovasjon

  • Bygg i tre, lokal elproduksjon, kostnadsreduksjon for brensel, økt virkningsgrad, effektiv produksjon og effektiv distribusjon av varme.

Kompetanseutvikling

  • Samarbeide med NTNU i Gjøvik, spredning innenfor energimiljøet i Norge, kompetanseutvikling i Eidsiva. Presentasjon på møter/seminar og mulighet for omvisning (bare ca 1 time fra Gardermoen )

Realisert spredning av teknologi

  • Spredning både innenfor og til utland

Videre utvikling og videre spredning

  • De som bruker biobrensel og/eller leverer varme til kunder. Oppføring av store bygg som trebygg.