Fullskala Bio-LNG og Bio-CO2 produksjon

SNG planlegger å realisere et biogassanlegg for produksjon av 22 GWh i form av bio-LNG basert på råstoffa husdyrgjødsel, fiskeensilasje, fiskeslam og fiskerens. Biogassproduksjonen vil foregå i Antec Biogas-reaktorer, og oppgraderes i et kryogeniseringsanlegg fra Cryo Pur. Cryo Pur-prosessen vil også sørge for fangst og flytendegjøring av CO2, som integrert del av oppgraderingsprosessen.

Prosjekteier

Sunnhordland Naturgass AS

Teknologileverandører

  • Antec Biogass
  • Cryo Pur
  • Alltec Services

Teknologisk innovasjon

  • CO2-fangst fra produksjon av biogass, og salg av bio-CO2 til tørrisproduksjon
  • Oppgradering og flytendegjøring av produsert biogass ved hjelp av kryogeniseringsteknologi
  • Produksjon av biogass i Antec-reaktorer i industriell skala
  • Varmegjenvinning fra oppgraderingsanlegg til produksjonsanlegg

Kompetanseutvikling

  • Gjennom tett samarbeid med teknologileverandørene Antec Biogass og Cryo Pur, og systemintegrator Alltec Services, vil SNG opparbeide erfaring og kompetanse på produksjon av bio-LNG og bio-CO₂. Gjennom utvikling av et totalt kontrollsystem og systematisk datafangst i hele prosessen, vil SNG frembringe informasjon som vil bli konvertert til kunnskap om optimal drift for fremtidige turn-key biogassanlegg.

Realisert spredning av teknologi

  • 1. implementering globalt av kombinasjonen Antec-biogassreaktorer og Cryo Pur-oppgraderingsanlegg, med skreddersydde varmegjenvinning.

Videre utvikling og videre spredning

  • Teknologiene som kombineres i prosjektet kan skaleres, og tilpasses ulike substrat. I tillegg til å prosessere substratene fra husdyrgjødsel og fisk som i dette anlegget, kan anlegg av denne typen håndtere annet organisk materiale som avfallsslam og matavfall. Målet er å utvikle et «Turn key BIO gass system» som ivaretar hele verdikjeden og i framtiden kan standardiseres og rulles ut som nye prosjekt på nye lokasjoner med forskjellig råvaretilgjengelighet.