Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Fullskala Bio-LNG og Bio-CO2 produksjon

Renevo har bygget et fullskalaanlegg for produksjon av 22 GWh bio-LNG basert på råstoffene husdyrgjødsel, fiskeensilasje, fiskeslam og fiskerens. Biogassproduksjonen foregår i Antec Biogas-reaktorer, og oppgraderes i et kryogeniseringsanlegg fra Cryo Pur. Cryo Pur-prosessen sørger også for fangst og flytendegjøring av CO2, som integrert del av oppgraderingsprosessen.

Prosjekteier

RENEVO AS