Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Fullskala demonstrasjon av en systemorientert og optimalt dimensjonert teknologisk løsning for distribusjonsnett

Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Ringeriks-Kraft Nett og ABB, EPOS Consulting, Oso Hotwater, Smartliv og EH Tech om innføring og utnyttelse av ny teknologi for å skape økt fleksibilitet og økt fremtidig forsyningssikkerhet i distribusjonsnettet. Et viktig formål har vært realisere gevinster gjennom samspill mellom konvensjonell og ny teknologi for å ivareta fremtidige behov knyttet til økt introduksjon av distribuerte energiressurser, fleksibilitet, elektrifisering av transportsektoren og digitalisering av arbeidsprosesser. Prosjektidéen bygger på et Konseptutviklingsprosjekt for energilagring og forbrukerfleksibilitet med følgende formål: Å designe et konsept som kombinerer konvensjonell elkraftteknologi og Smart Grid-teknologi for å utvikle et mer kostnadseffektivt, fleksibelt og fremtidsrettet distribusjonsnett. To sentrale funn i dette prosjektet er: o at man ved å utnytte AMS-data kan segmentere kunder med høye fleksibilitetspotensialer og målrette tiltak på kundesiden ut fra kost: nytteverdi. o at alternative tiltak ved målrettet implementering vil ha høy kost: nytteverdi sammenlignet med konvensjonelle løsninger. selv med dagens prisnivå på ny og lite utbredt teknologi,

Prosjekteier

FØIE AS

en mann som står foran en datamaskin

et nærbilde av en hvit tank