Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Fullskala demonstrasjon av en systemorientert og optimalt dimensjonert teknologisk løsning for distribusjonsnett

Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Ringeriks-Kraft Nett og ABB, EPOS Consulting, Oso Hotwater, Smartliv og EH Tech om innføring og utnyttelse av ny teknologi for å skape økt fleksibilitet og økt fremtidig forsyningssikkerhet i distribusjonsnettet. Et viktig formål har vært realisere gevinster gjennom samspill mellom konvensjonell og ny teknologi for å ivareta fremtidige behov knyttet til økt introduksjon av distribuerte energiressurser, fleksibilitet, elektrifisering av transportsektoren og digitalisering av arbeidsprosesser. Prosjektidéen bygger på et Konseptutviklingsprosjekt for energilagring og forbrukerfleksibilitet med følgende formål: Å designe et konsept som kombinerer konvensjonell elkraftteknologi og Smart Grid-teknologi for å utvikle et mer kostnadseffektivt, fleksibelt og fremtidsrettet distribusjonsnett. To sentrale funn i dette prosjektet er: o at man ved å utnytte AMS-data kan segmentere kunder med høye fleksibilitetspotensialer og målrette tiltak på kundesiden ut fra kost: nytteverdi. o at alternative tiltak ved målrettet implementering vil ha høy kost: nytteverdi sammenlignet med konvensjonelle løsninger. selv med dagens prisnivå på ny og lite utbredt teknologi,

Prosjekteier

FØIE AS