Fullskala innovativ energi- og klimateknologi, Mære landbruksskole

Mære landbruksskole, en løsning bestående av et system ned dynamisk termisk energilager, varmepumper, aerotempere, tørrkjøler og booster

Prosjekteier

Trøndelag Fylkeskommune

Teknologileverandører

  • Gether AS

Teknologisk innovasjon

  • Sammensetningen av komponentene ved bruk av booster

Kompetanseutvikling

  • Teknologien er utviklet og utvikles i nært samarbeid med NTNU og noe i samarbeid med SINTEF
  • Kunnskap om omsøkt teknologi skal videreføres gjennom foredrag og artikler
  • Sluttrapporten skal legges ut offentlig, slik at informasjonen kan nå ut så bredt som mulig

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av teknologi i Norge og Europa

Videre utvikling og videre spredning

  • Søkers posisjon som utdanningsinstitusjon vil bidra til at elever og studenter vil få kjennskap til omsøkt teknologi, som de videre kan ta med seg til der de blir sysselsatt
  • Teknologien skal ikke lisensieres