Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Fullskala innovativ energi- og klimateknologi, Mære landbruksskole

Trøndelag fylkeskommune forvalter ca. 500 000 m2 eiendomsmasse, blant annet 32 videregående skoler. Mære landbruksskole er et utstillingsvindu for FoU i landbruket og relevant for annen bygningsmasse, en FoU-aktivitet også støttet over statsbudsjettet. Sentralt ved Mære landbruksskole er energisystemet med desentralt energiproduksjon fra energihøsting i veksthus og bruk av ulike termiske energilagre for å kunne betjene både termisk energiproduksjon til veksthuset (3000 m2) og skolen for øvrig med sine til sammen 11 000 m2. Det er helt nødvendig å kunne levere nok energi til en hver tid slik at elever kan benytte skolen og veksthusets produksjon ikke ødelegges. Enova har i dette prosjektet støttet opp under en ny type energilagring som samspiller med borehullslagre og dynamiske lagre. Mære landbruksskole har en løsning med et nærvarmenett bestående av et system med dynamisk termisk energilager, varmepumper, aerotempere, tørrkjøler og nå "Booster". Energiteknologien ved Mære landbruksskole gir en meget god sortering av «energikvaliteter» som så benyttes der det er behov og når dette inntreffer. Et dynamisk termisk energilager (DTES) ved Mære landbruksskole er delen som ivaretar best energikvalitet og som er hurtig nok til å kunne høste i sann tid med stor effektkapasitet (slik at en faktisk rekker å høste energi som er der når den er tilgjengelig), men dersom dette lageret tømmes og før en trekker på relativt få borehull, benyttes nå «Booster» - hvor en utnytter utfrysningsteknologi som kan dekke opp for en større del dersom en kuldeperiode skulle vare ved. En «Booster» er en delvis erstatning av borehull og er et kombinert dynamisk termisk energilager og et utfrysingslager. Lageret er ikke like effektivt som et spesialisert dynamisk termisk energilager, men er en mellomting som kan benyttes i DTES funksjon og som også kan lagre langt mer energi når dette er nødvendig. Ved Mære landbruksskole er det nå bygget en "Booster" som er integrert i det øvrige energisystemet. Det har vært noen utfordringer under veis hvor en to ganger har hatt lekkasje som har gjort at en har måtte gjøre deler av arbeidet om igjen. En har også opplevd at deler av installasjonen ble revet i stykker og som da måtte bygges på nytt. Ut over det har mye fungert som planlagt. Anlegget er nå satt i prøvedrift. Energisystemet ved Mære landbruksskole inklusive den nye teknologien som er utviklet gjennom Enova-prosjektet er vellykket og vil nå bli tatt videre i et større fullskala anlegg ved en ordinær videregående skole i Trøndelag fylkeskommune. Det er også utvist interesse fra andre fylkeskommuner og av eiendomsaktører å kunne benytte et mer integrert system med referanse til Enova-prosjektet og Mære landbruksskole. Likeledes har SINTEF Energi AS tatt utgangspunkt i energisystemet ved Mære landbruksskole og har vunnet frem internasjonalt i et EØS/Romania-prosjekt og og systemet inngår også som case i en EU Horizon 2020 søknad. Det gir mulighet for spredning av resultater.

Prosjekteier

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE