Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Fullskala innovative og energieffektive hydraulikkanlegg for lavtrykk støpemaskiner

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med leverandør Asker Hydraulikk AS og har medført forbedret arbeidsmiljø gjennom redusert støy samt betydelig energieffektivisering. 8 støpemaskiner er i løpet av prosjektet oppgradert med nye hydraulikkaggregat med nye innovative løsninger hvor både energiforbruk og miljø er betydelig forbedret. Hver støpemaskin har nå anlegg bestående av 2 stk pumper sammen med 6 stk blære akkumulatorer samt elektrisk hovedmotor med frekvensomformer. Energiforbruk er redusert fra 45kW til 28,6 kW pr maskin pr time. Totalt energiforbruk pr år pr støpemaskin er redusert fra 185 MWh til 52 MWh på grunn av optimalisert styring og basert på 112t driftstid pr uke pr maskin. Total energibesparelse er estimert til 1064 MWh pr år som også tilsvarer prosjektets primærmål. Støy er også vesentlig redusert gjennom prosjektet. Gammel aggregattype hadde en pumpe som gikk kontinuerlig for å opprettholde trykk med gjennomsnittlig 84dB. De nye aggregatene har hver to pumper som vekselvis kjører ved behov når trykket i akkumulator er for lavt. Pumpene opererer nå i korte perioder med støynivå på 80dB.

Prosjekteier

ALUDYNE NORWAY AS

en maskin med blå tanker og noen få motorer