Fullskala innovative og energieffektive hydraulikkanlegg for lavtrykk støpemaskiner

Chassix Norway AS (tidligere Benteler Automotive Farsund AS) er et aluminiumstøperi, som produserer sikkerhetskritiske komponenter til kjente bilmerker i Europa, Asia og Amerika. Bedriften er blitt 20 år og det gjennomføres idag flere innovative oppgraderinger av støpeanleggene. Alle støpemaskinene drives med hydraulikkaggregat og disse er nå blitt videreutviklet med nye innovative løsninger hvor både energiforbruk og miljø vil bli betydelig forbedret. To stykk pilot støpeanlegg er oppgradert i samarbeid med Asker Hydraulikk AS, og nå søker bedriften om fullskala utbygging av ny innovativ og energieffektiv løsning for 8 stk støpeanlegg. Hver støpemaskin vil benytte 2 stk pumper sammen med 6 stk blære akkumulatorer. Installeringsplanen et følgende; oppgradering av 2 stk støpeanlegg i 2018, 3 stk i 2019 og 3 stk i 2020. Se vedlagt beskrivelse og dokumentasjon av investeringen. Bedriften har tidligere søkt og fått følgende støtte fra ENOVA; Et forprosjekt innen Energi- og klimatiltak i industri og anlegg i 2017/2018, ref. "SID 17/8353" I 2015 ble et LED lys prosjekt gjennomført med støtte fra ENOVA ("Overgang til LED lyskilder i vår fabrikk hall"). For tiden er bedriften igang med innføring av energiledelse i et prosjekt støttet av ENOVA (Saksnummer 17/9898 ).

Prosjekteier

Chassix Norway AS