Gjenvinning av silisium avfall i Kristiansand

Bedre energiutnyttelse gjennom gjenvinning av silisium fra avfallsstrømmene fra silisiumsproduksjonen ved Elkem Solar sitt anlegg i Kristiansand

Prosjekteier

Resitec AS

Tørking av finkornet silisium foregår under vakuum på grunn av fare for hydrogenutvikling.

Effektiv filtrering er viktig i rensing og avvanning når silisium pulver skal gjenvinnes fra slam. Fra venstre: Terje Halvorsen, Resitec; Anita Fossdal, Enova.

Silisium som skal gjenvinnes kommer til Resitec som slam og lagres på store tanker før det skal inn i gjenvinningsprosessen. Fra venstre: Anita Fossdal, Enova; Terje Halvorsen, Resitec.

Finkornet silisium fra slam etter første rensetrinn og avvanning.

Teknologileverandører

 • Resitec
 • Rambøll Norge AS

Teknologisk innovasjon

 • Bruk av kjente separasjonsmetoder anvendt på en ny måte for å rense avfallsstrømmer fra silisiumproduksjon og oppgradere dette til silisiumpulver med høy verdi og flere anvendelser
 • Tilsatsstoff for å hindre oksidasjon av kuttefines
 • Separasjon og rensing av svært finkornete pulvere i flere trinn
 • Tørking av finkornet pulver på en sikker måte

Kompetanseutvikling

 • Tett samarbeid med Eyde-nettverket, bl.a. i prosjektet "Zero-waste"
 • Samarbeid med Sintef med flere, der resultatene fra dette prosjektet vil bli delt og benyttet videre
 • Gjennomført publikasjon på EuroPM2015 i Reims og WorldPM2016 Hamburg.
 • Teknologien og resultater deles gjennom arbeid i Cabriss som er et Horizon 2020 prosjekt med 15 europeiske partnere.

Realisert spredning av teknologi

 • Første anlegg installert og igangkjørt i Norge.

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet for implementering i tilknytning til solcellesilisiumproduksjon og kerf
 • Det arbeids på FoU stadium med flere potensielle kilder der teknologien kan anvendes på konkrete installasjoner i Europa
 • Et større marked for dette finnes i Asia
 • Potensiale for utnyttelse av samme teknologi for andre materialer enn silisium
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, økt materialutnyttelse og reduserte klimagassutslipp