GLASOPOR SMART ENERGI Onsøy

Prosjektet består av; Ombygging av 2 smelteovner fra gass til EL oppvarming. Ombygging av tørke for glass. Fra gass til Waste energi ledet fra smelteovnene. Uttak av energi i hovedsak fra pipene på ovnene. Smart styring for kutting av strømtopper mellom alle maskiner, og internt i maskiner. Eliminering av CO2 utslipp, fra over 4000 tonn til 0 Reduksjon energi 30%

Prosjekteier

Glasopor AS

Teknologileverandører

 • Svein Gudbrand Lund
 • Norsk Energi v/Ulland
 • Energy Nest
 • Kanthal AB v/Ole Stadum
 • Riedhammer
 • Schneider Electric, v/Bringedal

Teknologisk innovasjon

 • Effektutjevning mellom maskiner og internt i maskiner, kutting strømtopper
 • Utnyttelse av spillvarme fra ovnene, direkte inn i tørke, ved rensing av røykgass (klebepartikler)
 • Samspillet effektutjevning og termisk lagring av energi
 • SMART styring av av hele fabrikken for sparing av energi

Kompetanseutvikling

 • Konvertering av ovn, utnyttelse av spillvarme. Smart effekt-styring.

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektet er vurdert å ha momenter som gir spredning til dels spesifikke ovner, men har også momenter som gir spredning i hele skumglassbransjen.

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien som utvikles vil være basert på læringskurve. Innen videreutvikling av fabrikker vil den danne basis for å bygge helhetlige smartfabrikker med mindre driftsmannskap, eller selvgående uten mannskap, på f.eks. natt og helgeskift.
 • Utnyttelse av spillvarme ved termisk lagring. Teknologien vi danne basis for å forske på omdanning av spillvarme via termisk lagring til produksjon av strøm. Ved en slik innovativ tankegang kan bedrifter selge el tilbake på nettet. Pr dato er tilgjengelig teknologi for dårlig, tapet er for stort i prosesseringen ved online(f.eks damp)