Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Grieghallen Glassfasade

Det er behov for rehabilitering av glassfasadene på Grieghallen. Grieghallen har et samlet areal på ca. 25 000 m² og har en glassfasade med samlet overflate på litt i underkant av 5000 m² Formålet med konseptutredningen er å utvikle en mest mulig energieffektiv løsning for ny glassfasade. Glassfasaden må rehabiliteres innenfor rammen av dagens arkitektoniske uttrykk. Oppgradering og utbedring av glassfasader med mål om energieffektivisering er ingen nyhet i seg selv. Men dersom det gjennom utredningen fremkommer bedre materialer, bedre løsninger eller bedre isolasjonsmaterialer enn de som er standard i markedet, så kan dette ha et markedspotensial i Norge

Prosjekteier

GRIEGHALLEN AS

En bygning med mange vinduer