Grønn dampproduksjon

• Trepulver, klimaneutralt brensel, som grunnlast i dampproduksjon i næringsmiddelindustrien. Sikre gode driftsbetingelser også for pellets/trepulver på installasjoner under 10 MW • Ny energieffektiv teknologi koblet til knusing av pellets til trepulver – KlingMill. Installasjonen vil bruke ca 30% av energien som motsvarende hammermølleinstallasjon gjør. • Multifuelbrennere koblet til tilpasset dampkjel med mulighet for tre brensler – trepulver, LPG og biogass • Med teknologien og behovet for pellets utvikles markedet for pellets i Midt Norge kraftig Prosjektet med at få styrt energimiksen mot mer fornybart er en del av Nutrimars totale arbeid med reduksjon av den spesifikke klimabelastningen fra hele produksjon. I prosjektet «Grønn dampproduksjon» vil Nutrimar velge en Multifuelbrennere fra WTS med trepulver på hele grunnlasten (5 MW). Totalt har prosjektet mål om 27 GWh per år fra trepulver. Størrelsen og omfanget av de årlige forbruket legger til rette for de underutviklete pelletsmarkedet i Midt-Norge. Med utbygging av tareproduksjon øker effektbehov på damp med 10 MW og for kylling med 2,8 MW sammenlignet med dagens 1,5 MW. Det finnes et behov om at få økt kapasiteten på damp i dagens fyringsrom. Fra dagens 5,2 MW til 15 MW. Med installasjonen dekkes 5 MW av totalt 14,2 MW installert effekt i fyrrommet av pellets/trepulver. Dette motsvarer over 50 % av energibehovet til damp, dekker dermed 27 GWh av totalt 51 GWh per år. Investeringen omfatter merkostnadene sammenlignet med alternativet med å bygge ut mer fyringskapasitet med LPG.

Prosjekteier

Nutrimar AS

Teknologileverandører

 • Skåland Rør & Industrimontasje AS (SRIM AS)
 • WTS AB

Teknologisk innovasjon

 • Økt tilgjenglighet på pellets i Midt-Norge
 • Trepulver som grunnlast i dampproduksjon under 10 MW
 • Energieffektiv knusing av pellets til trepulver

Kompetanseutvikling

 • Referanseprosjekt for bransjen
 • Masteroppgave for NTNU
 • Økt kompetanse på trepulver fra pellets generelt i Norge

Realisert spredning av teknologi

 • 1 gangs implementering av teknologien mot et dampanlegg i Norge
 • Andre anlegg inom Næringsmiddel, og andre næringskoder, som er i behov av prosessdamp.

Videre utvikling og videre spredning

 • Bransjen har mange anlegg med fossilfyrte anlegg som kan konverteres uten at bytte kjelen