HAL4e Amperage Increase Project i Årdal

HAL4e Amperage Increase Project- redusert spesifikk energibruk i aluminiumsproduksjon gjennom økning av strømstyrken på HAL4e cellene ved testsenteret i Årdal

Prosjekteier

Hydro Aluminium AS

Measurements. HAL4e. Foto: Hydro.

HAL4e celler i Årdal. Foto: Hydro v/ Helge Hansen

Teknologileverandører

 • Hydro Aluminium

Teknologisk innovasjon

 • Forbedret anodeproduksjonsteknologi
 • Neste nivå prosesstyrings- og driftsprosedyrer

Kompetanseutvikling

 • Inngår i Hydros referansesenter i Årdal
 • Kompetanseheving i Hydros teknologimiljø og hos eksterne partnere som NTNU og Sintef
 • Relaterte prosjekter har flere doktorgrader på temaet av høy relevans for prosjektet
 • Erfaring med forbedret produksjonsteknologi og bruk av neste nivå prosedyrer
 • Forventer å publisere viktigste driftsresultater etter en verifikasjonsperiode

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av teknologien i Norge og globalt
 • Teknologien danner basis for Karmøy Technology Pilot prosjektet

Videre utvikling og videre spredning

 • Inngår som del av internt teknologiutviklingsløp, for bruk i Hydros fremtidige anlegg i Norge og globalt
 • Noe spin-off potensiale for overføring til Hydros eksisterende anlegg
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, og reduserte klimagassutslipp