HC anodeåk

Storvik er en teknologileverandør til nasjonal og internasjonal aluminiumsindustri. Vi ønsker å legge mere verdi/teknologi inn i våre produkter og derigjennom bidra til å levere mer energieffektive løsninger. Siden 2012 har Storvik utviklet anodeåk med mål om å lede strøm/varme bedre enn kjente teknologier. I 2017 designet og produserte vi prototypen av et anodeåk. I det lange løp vil være naturlig å vurdere egen produksjonslinje for anodeåk i Norge, noe som tradisjonelt leveres i et globalt marked produsert i Kina. Anodeåk produsert med denne teknologien ønsker vi å teste hos Hydro Aluminium Sunndal gjennom en pilotserie på 9 stk. Gjennom ny teknologi ser vi for oss å produsere verdens mest Energieffektive anodeåk.

Prosjekteier

Storvik AS

Teknologileverandører

  • Focam
  • Hydro Aluminium Sunndal

Teknologisk innovasjon

  • Energieffektivt anodeåk
  • Nytt design anodeåk

Kompetanseutvikling

  • Dette prosjektet gir oss verdifull kompetanse om prosessindustrien og utfordringer innen i aluminiumscellen.
  • Prosjektet gir oss ny kompetanse innen beregninger og simulering av strømledning i en aluminiumscelle som vi igjen kan benytte på andre prosjekter.
  • Prosjektet har gitt oss kunnskap om sammenføyning av metaller
  • Prosjektet er med på å sette Storvik på kartet som en teknologileverandør til aluminiumsindustrien

Realisert spredning av teknologi

  • Globalt potensiale

Videre utvikling og videre spredning

  • I norsk og internasjonal aluminiumsindustri