Høyeffektiv produksjon av bio-jetfuel fra norsk skog

Pilotanlegg for høyeffektiv produksjon av bio jet-fuel fra treflis. Videreutvikling av katalysatorsystem og totalkonsept.

Prosjekteier

Quantafuel AS

Teknologileverandører

  • Hulteberg Chemistry, Norsk Energi, Frontmatec

Teknologisk innovasjon

  • Produksjon av jet-fuel fra biomasse
  • Systemutvikling
  • Videreutvikling av katalysatorsystem
  • Verifikasjon/ demonstrasjon
  • Teknologioppskalering

Kompetanseutvikling

  • Søker vil gjennom omsøkt prosjekt få betydelig økt kompetanse på systemutvikling og drift av egenutviklet BtL-teknologi (Biomass-to-Liquid). Dette bereder grunnen for videre systemutvikling/-optimalisering og teknologioppskalering. Prosjektet er en viktig del av selskapets strategi for kommersialisering og industrialisering av teknolgien.
  • Partnerne vil bidra til kompetanseutviklingen samt videreutvikle egen kompetanse innen sine delområder.

Realisert spredning av teknologi

  • Prosjektet vil realisere første implementering av teknologien/proof-of-concept, og legger grunnlag for videre oppskalering til demonstrasjonsanlegg og teknologispredning

Videre utvikling og videre spredning

  • Det er en målsetning for Avinor at minimum 30 % av drivstoffet som fylles, på de 45 norske flyplasser som Avinor har ansvaret for, skal være biodrivstoff innen 2030. Det utgjør 400 millioner liter biodrivstoff. Det betyr at det er et veldig stort spredningspotensiale for denne teknologien