Hurum Helsehus - Norges første Futurebuilt Plusshus Helsehus

Det skal bygges et nytt helsebygg i Skoglundveien i Hurum, med landlig beliggenhet, nær sjøen og nær Tofte sentrum. Dette skal være et varmt og ivaretakende helsebygg med fokus på hjemlighet med minimalt institusjonspreg og hyggelige oppholdsområder. Bygget skal sertifiseres som BREEAM Excellent og innfri Plusshus iht. Futurebuiltstandarden.

Prosjekteier

Hurum Eiendomsselskap KF

Teknologileverandører

 • HENT AS
 • Solcellespesialisten AS
 • Hurum Eiendomsselskap AS
 • Engenius AS

Teknologisk innovasjon

 • PVT-paneler i kombinasjon med PV, energibrønner og prosessvarme

Kompetanseutvikling

 • Utvikling av ny kompetanse på varmesystemer mellom RIV, RIE, RØR og Automasjon med å kombinere PVT paneler med energibrønner.
 • Det tilrettelegges for god energiovervåkning og måling i prøvedriften for å samle kompetanse på anlegget

Realisert spredning av teknologi

 • Ref. ENOVAS database på innviet søknader på innovativ teknologi har PVT-paneler blitt implementert en gang tidligere. Derimot er det lite sporbarhet til hvorvidt denne teknologien faktisk ble installert.

Videre utvikling og videre spredning

 • Ved å bygge opp kompetanse på PVT paneler i et energisystem kan denne løsningen videreformidles til andre byggeprosjekter med høye energimål
 • Kan gi økt spredning til prosjekter hvor energimiksen er uavklart
 • Hvis energisystemet gjengir like god gevinst på energi og klimagassutslipp som forutsatt kan energisystemet utvides til ikke bare bygg, men også nabolag.