Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Hybride transportløsninger for betong

Ølen Betong Transport AS søker i denne rapporten om støtte fra programmet «Fullskala innovativ Energi- og Klimateknologi», til å investere i en hybrid Pumpemixer for betong fra leverandøren CIFA. Dette er en kombinert lastebil med både transporttrommel for betong og betongpumpeutstyr påmontert. Kjøretøyet som vurderes er en serieprodusert utgave fra Cifas «Energya series» type «Cifa Hybrid Truck-Mixer Pump». Pumpemixeren er en mer miljøvennlig utgave kontra de konvensjonelle Pumpemixerne som er tilgjengelige på markedet per dags dato. Pumpemixeren vil kunne benytte elektrisk strøm til: drift av transporttrommel både under kjøring og når pumpen står i ro; opprigging og nedrigging av pumpe (stabilisering og åpning/lukking av bom vha. hydraulikk); under lasting på blandeverket og ved pumping på byggeplass. Pumpemixeren vil gå på dieseldrift under kjøring mens trommelen går på strøm fra batteri. Som en nødløsning vil batteripakken kunne lades under kjøring, men dette skal kun benyttes ved manglende strømkilder. En vil vektlegge at lading skjer i ladestasjon som er basert på CO2-fri vannkraft, samt at pumpen på byggeplassen tilkobles og drives av byggeplasstrøm, produsert av CO2-fri vannkraft. Pumpemixeren som virksomheten ønsker å investere i er en prototype av utgaven. Prosjektet vil dermed gå ut på å demonstrere og teste funksjon og design. Isolert sett vil prototypen ha en merkostnad på rundt 1 million NOK, kontra konvensjonelle fossildrevne betongpumper/Pumpemixere. I tillegg vil det gå med en del interntid og oppfølging, rapportering og prøving i starten og underveis. Så en regner med at totalt sett vil prosjektet få en total merkostnad på 1.36 mill.kr. Estimert vil en kunne få en årlig besparelse på 80.463,- ved bruk av denne type Pumpemixer. Dette er med tanke på at Pumpemixeren brukes i større prosjekter, og vil lades på norsk strøm hvorav kostnaden per kWh strøm inkl. nettleie m.m. vil ligge på 1 kr. Formålet med prosjektet er å kunne tilfredsstille kravene som stilles for å kunne levere til fossilfrie byggeplasser. En ønsker også at prosjektet skal gi svar på om det vil svare seg økonomisk, miljømessig og driftsmessig med denne type Pumpemixer når en ser på testing, ekstraordinære forhold og lading. En må også se på om den ekstra vekten av batteriet på bilen vil «ødelegge» den gevinsten som en ser for seg. Cifa Hybrid Truck-Mixer Pump vil få et estimert redusert utslipp av CO2 på 37 tonn årlig, som er 70 % mindre en vanlig fossildreven Pumpemixere / betongpumpe har. Dette er veldig positivt for ØBT, da bedriften er miljøbevisst og opptatt av å velge miljøvennlige løsninger og teknologi.

Prosjekteier

ØLEN BETONG TRANSPORT AS