Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Hywind Tampen

Prosjektet omfatter etablering av en flytende havvindpark med 11 flytende vindturbiner hver på 8 MW og som skal erstatte deler av eksisterende kraftproduksjon fra gassturbinene på Gullfaks A og Snorre A. I tillegg vil prosjektet demonstrere flere nye teknologiske løsninger som vil bidra til kostnadsreduksjoner og videre kommersialisering av flytende havvind som energiproduksjonsteknologi. I dag dekkes kraftbehovet på installasjonene med gasskraft. Dette prosjektet vil kunne erstatte 30-35% av gassbasert kraft med vindbasert kraft direkte. Total kraftproduksjon vil være 384 GWh per år. Lisensene vil da kunne redusere sin kraftproduksjon fra gassturbinene og dermed redusere sine årlige CO2 og NOX utslipp med omlag hhv. 200.000 tonn og 1000 tonn årlig gjennomsnitt. Flytende vindkraft er forventet å spille en viktig rolle i framtidens energiforsyning og med denne utbyggingen bygges den første fullskala flytende havvindparken basert på Hywind teknologi. Equinors kjernestrategi er ikke å utvikle proprietær teknologi. Teknologiløsninger utvikles sammen med leverandører og andre teknologieiere. Gjennom å realisere Hywind Tampen-prosjektet vil nye leverandører mobiliseres for å levere teknologi og tjenester, og erfaring, kompetanse og know-how som etableres vil nyttiggjøres både for framtidige prosjekter innen Hywind-konseptet spesielt og flytende havvind generelt. Equinor vil videre tilby partnerne i Hywind Tampen-prosjektet lisens til Hywinds immaterielle rettig¬het¬er til bruk i andre flytende vindprosjekter, enten det er integrert i olje- og gassinstallasjon eller ikke. Flytende havvind (FOW) har fortsatt lav teknologisk modenhet, hvor det p.t. er installert mindre enn 50 MW globalt. Hywind Scotland (Equinor & Masdar) på 30 MW er det største enkeltprosjektet i markedet. BVG Associates prognoser sier at markedet for flytende havvind (FOW) vil kunne være opptil 12 000 MW innen 2030, forutsatt at FOW ville oppleve en lignende reise innen kostnadsreduksjon som BFOW (bunnfaste havvindsinstallasjoner). Hovedmarkedene for FOW i de kommende årene vil sannsynligvis være land der potensialet for BFOW og andre fornybare kilder er begrenset. Konkurranseflaten kostnadsmessig er således ikke en direkte med andre fornybare energikilder siden FOW ofte vil være eneste relevante alternativ i de områdende der det utredes brukt. Geografisk potensiale for spredning og realisering av flytende havvind i hovedsak rettet mot: • Europa (Storbritannia, Frankrike, Spania, Hellas og Portugal) • Asia (Kina, India, Japan og Sør-Korea) • Latin-Amerika (Brasil, Argentina og Mexico) • Amerika (vest-nordøstkystene) • Midtøsten og Afrika Det kan imidlertid også være markedsmuligheter i andre land som Taiwan, Canada og Norge. For å skape et betydelig marked for FOW, må næringen samarbeide med myndigheter og andre interessenter for å skape forståelse for at kostnadsreduksjonene er mulige å oppnå gjennom større volum og etablering av grunnleggende infrastruktur for produksjon og log

Prosjekteier

EQUINOR ASA