Innfasing av elektriske busser i Drammensområdet

Anskaffelse av seks batterielektriske busser til rutekjøring i Drammen, samt to pantografladere på endeholdeplass og "plug-in" ladestasjon på depot

Prosjekteier

Brakar AS

Illustrasjon: Norconsult

Teknologileverandører

 • Volvo
 • Siemens
 • Nettbuss

Teknologisk innovasjon

 • Pantografladere for lading på endeholdeplass, samt "plug-in" ladestasjon på depot
 • Linje på 14-15 km hvor 6 av 6 busser er batterielektriske
 • De elektriske bussene erstatter dieselbussene 1-1

Kompetanseutvikling

 • Prosjektet bidrar til økt kompetanse ved drift, service og bruk av pantografladere og "plug-in" ladestasjon
 • Nettbuss vil skaffe seg kunnskap om drift av batterielektriske busser

Realisert spredning av teknologi

 • Andre gangs implementering av elektriske busser med små batteri

Videre utvikling og videre spredning

 • Prosjektet utføres på en linje og i en skala som gjør det overførbart til mange busstrekninger nasjonalt og internasjonalt
 • Overførbart til andre type kjøretøy og i andre driftssituasjoner
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp