Innfrysing av ferdigporsjoner i platefryser

Prosjektet går ut på å utvikle platefrysere for å kunne innfryse porsjonspakker av laks. En forventer energi besparelse på opptil 30% i forhold til dagens løsning med innfrysning i frysetunnelser. Teknologien gjør det også mulig å fryse inn semikontinuerlig slik at dagens effekttopper kan unngåes.

Prosjekteier

Isfjord Norway AS

Teknologileverandører

  • Skaginn 3X

Teknologisk innovasjon

  • Energieffektivisering på 30%
  • Effektutjevning

Kompetanseutvikling

  • Innfrysing av ferdigporsjoner av laks i platefryser

Realisert spredning av teknologi

  • Første gangs implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Kan brukes innenfor andre næringer (Kjøtt, Kylling osv)