INNOVATIV FASADELØSNING TIL DEG8

Prosjektet omfatter bruk av et dynamisk glass på, idet en ønsker å bygge et påbygg som har samme utseende som eksisterende fasade fra 2006, men ytelse som oppfyller moderne krav. Den valgte løsning er basert på dynamisk glass av en type ikke brukt i et større omfang i Norge før. Derved oppnås svært god varians i ytelse (LT% og g-verdi) avhengig av valgt tilstand, samt svært gode U-verdier.

Prosjekteier

DEG8 AS

Teknologileverandører

 • Erichsen & Horgen AS
 • ChromoGenics AB
 • Erichsen & Horgen AS
 • Grape Architects AS

Teknologisk innovasjon

 • Dynamisk glass av en lite kjent type brukes for første gang i denne skalaen her i Norge.
 • Dynamisk glass brukes for første gang sammen med 4- lags glass i Norge.
 • En helt transparent fasade med ytelse på nivå med kravene i TEK17.

Kompetanseutvikling

 • Beregning av spektrale ytelser av dynamisk glass
 • Beregning av belysningsenergi ved modulerende glass
 • Dokumentasjon av ytelse av løsningen i praksis, ved målinger in situ.

Realisert spredning av teknologi

 • 2. implementering i Norge
 • 1. implementering i storskala i Norge
 • Aktørene som står bak, både byggherre, entreprenør og rådgivere, har solid rykte og deltar aktivt i faglig deling i fagmiljøene.

Videre utvikling og videre spredning

 • Det vil søkes å optimere ytelser på LT% og g-verdi, samt U-verdi videre.