Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Innovative løsninger for oppvarming og kjøling av leilighetsbygg

Dette prosjektet er utredet i forbindelse med en av Oslos største leilighetsprosjekt; bygging av ca. 1.700 leiligheter i Bjørvika i Oslo. I nyere boligprosjekt er energibruken så lav, at elektrobransjen argumenterer for at elektrisk oppvarming er beste alternativ. Elektrisk oppvarming gir lavere byggekostnad, men gir ikke fleksibilitet mht. valg av miljøriktige oppvarmingsformer. Nettselskapene varsler nå at elektrisk effekt og dermed nettleie, vil prises høyere i framtiden. Det er samtidig viktig å vurdere effektreduserende tiltak både for el.nettet og fjernvarmenettet. Kostnader for ordinært vannbårent anlegg i leiligheter er tidligere kartlagt til ca. 900 kr/m2 inkl. mva. Kostnaden på varmeanlegg, justert for prisstigning, har vært lik de siste 15 -20 år. Dette til tross for at energimengden varmeanleggene leverer er redusert til 25%. Våre estimater for elektrisk oppvarming viser kostnad på ca. 300 kr/m2 inkl. mva. Målet med innovasjonen i dette prosjektet er å prøve ut forenklede løsninger for vannbåren varme, som gir lavere årskostnader og som kan utnytte fornybare energikilder som fjernvarme og varmepumpe. 1. byggetrinn i OSU, B3, er under ferdigstillelse, og det er her benyttet elektrisk oppvarming. For å kunne benytte vannbåren varme i de neste byggetrinn, vurderer vi flere innovative løsninger. Dette er løsninger som i hovedsak går på å levere kostnadseffektive varmeanlegg, for å «konkurrere» med elektrisk oppvarming. Samtidig er det nå behov for kjøling av leilighetene (pga. lavt varmetap, solbelastning og høy internvarme) AF prosjekterer nå byggetrinn B2 som består av ca. 140 leiligheter og byggetrinn B6a som består av 215 leiligheter. 0.1 Aktuelle innovative løsninger som vurderes For B2 er det mål om: • Ikke bygge ordinært varmeanlegg, men tilføre varme til leilighetene via varmt tappevann • Ikke bygge standard radiator eller gulvvarmeanlegg, men benytte viftekonvektorer plasser sentralt i leilighetene • Individuell energimåling av både varmtvann og varme Løsning: Forenklingen av varmeanlegg gjør at vil oppnår en kostnad på ca. 500 kr/m2 inkl. mva; en reduksjon i forhold til ordinært varmeanlegg på 900 – 500= 400 kr/m2 som tilsvarer 44 %. Oppvarmingsløsningen er dyrere enn elektrisk løsning, men gir mulighet for lavere energikostnader. For B6a er det mål om: • Nedkjøling av kaldt tappevann, hvor energien benyttes vha. CO2 varmepumper til varmtvannsproduksjon • Kjøling av leiligheter som er solbelastet, hvor energien benyttes til oppvarming av tappevann • Større grad av akkumulering for å dempe effektbehov fra fjernvarme • Benytte sjøvannskollektorer til energiutveksling

Prosjekteier

AF GRUPPEN NORGE AS

et metallrekkverk med grønn bakgrunn

En byggeplass med kraner

En høy vinkel utsikt over en by

en byggeplass med en stor trommel