Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Innovativt energikonsept for produksjon av hvit trepellets

Moelven skal bygge en pelletsfabrikk med innovativt energikonsept med integrasjon med eksisterende sagbruksvirksomhet. Fabrikken skal produsere 80 000 tonn hvit trepellets årlig. Det årlige råstoffinntaket er 200 000 fm3 sagflis, kutterflis. tørrflis og celluloseflis. Dette råstoffet er biprodukter som i dag er tilgjengelig fra Moelven Industrier ASA sine sagbruk. De siste 10 årene har det foregått en betydelig nedskalering av papir- og plateindustrien i Skandinavia, som har medført at biproduktene fra sagbrukene nå heller må transporteres lengre (til forbrenningsanlegg bl.a. i Sverige), med økte kostnader. Moelven ser det derfor som nødvendig å etablere egne foredling av biprodukter, for å sikre bærekraftig sagbruksdrift. Samlokalisering med en av Moelvens største sagbruk gir brensel og biprodukter fra dette til varme og pelletsproduksjon. I tillegg vil det tilkjøres råstoff og brensel fra Moelvens nærliggende sagbruk. Det innovative energikonseptet skal sørge for at spesifikk energibruk kommer ned på 0,78 MWh/tonn. Referanseanlegget, BIOENERGI sitt anlegg i Luleå i Sverige, med tilsvarende kapasitet, har et spesifikt energibruk på 1,24 MWh/tonn. Energikonseptet vil medføre at fabrikken vil være konkurransedyktig på verdensmarkedet for salg av hvit trepellets.

Prosjekteier

MOELVEN PELLETS AS