Installasjon av følgesystem i tunnel mellom Gvammen og Århus

Installasjon av følgelyssystem i tunnelen mellom Gvammen (Hjartdal kommune) og Århus (Seljord kommune). Ved bruk av kamera registreres trafikk, og lyssoner dimmes opp og følger bilen gjennom tunnelen

Prosjekteier

Statens Vegvesen Region Sør

På det beste sprenges tre salver a seks meter på et døgn. Tunnelen vil korte ned E134 gjennom Telemark med rundt 11 kilometer og gir 16-18 minutters kortere reisevei for tungtrafikken. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen, Statens vegvesen.

Under drivingen av tunnelen er det sparsomt med lys. Etter gjennomslag vil veien bli bygd opp gjennom hele tunnelen før belysningen kommer opp. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen, Statens vegvesen.

Her går den nye E134 inn i Mælefjell i det som skal bli en 9,4 kilometer lang tunnel. Gjennomslag er ventet rundt årsskiftet 2016/2017. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen, Statens vegvesen.

Teknologileverandører

  • Aventi Instalattion

Teknologisk innovasjon

  • Sammenkobling av to kjente teknologier: AID kameraer og dimmingssystem for LED-lysanlegg
  • Behovsstyring av lysnivå i tunnelen ved bruk av AID kameraer, der lyssoner dimmes opp ved trafikk og følger bilen gjennom tunnelen
  • Når det ikke er trafikk vil lysnivå reduseres til 10 %

Kompetanseutvikling

  • Prestisjeprosjekt der en fremtidsrettet og energiøkonomisk profil velges
  • Prosjekteier antar kompetanseutvikling og -spredning både internt og eksternt

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av kombinasjonen AID-kameraer og lysstyring i Norge og globalt

Videre utvikling og videre spredning

  • Prosjekteier estimerer fremtidig potensiale nasjonalt for energieffektivisering på 3 GWh/år, basert på Statens Vegvesens håndbok (N500)
  • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering