Installering av elektrisk PM-vinsjmotor

Installering av elektrisk vinsjmotor basert på PM (Permanent Magnetic)

Prosjekteier

Halstensen Granit AS

Illustrasjon: Skipsteknisk AS

Foto: Skipsteknisk, Ålesund

Teknologileverandører

 • Rolls Royce
 • Tersan Shipyard

Teknologisk innovasjon

 • Den nye vinsjen vil gi økt fiskeeffekt (redusert tråldrift)
 • Vinsjen drives av motor uten gir
 • Bedre virkningsgrad og regenerativ effekt
 • Redusert energiforbruk med omtrent 25 prosent

Kompetanseutvikling

 • Ansatte som bemanner utstyret får ny erfaring
 • Maskinister og andre tilegner seg erfaringer fra montasjeprosessen
 • Læring om vinsjmotorens samspill med eksisterende dekksmaskineri

Realisert spredning av teknologi

 • Førstegangs implementering av komplett utrustning i Norge og globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Prosjekteier anslår potensiale for spredning til hele den globale trålerflåten
 • Vinsjene er designet for både trålere og ankerhåndteringsfartøy. Det kan åpne seg store markeder som kan føre til mer energieffektive fartøy i ulike sektorer