Introduksjon av ny teknologi for Lilleaker B3

Mustad Eiendom ønsker å introdusere bruk av elektrokromatisk film med trinnvis styring på vinduer med en vesentlig lavere U-verdi enn bransjestandard i et leilighetsprosjekt i Oslo. Vinduenes lave U-verdi i kombinasjon med elektrokromatiskesolskjerming vil utgjøre en robust og tilnærmelsesvis vedlikeholdsfri totalpakke som bidrar til økt dagslys, utsyn, termisk komfort og arkitektonisk frihet. Energi- og effektbesparelsene i forhold til bransjestandard blir på hhv. 14 og 30 %. Løsningen består av vinduer og balkongdører i glass med en lav U-verdi som gir planleggere økt fleksibilitet til å velge vindusstørrelse uten at energi- og effektbruken påvirkes negativt. Det forventes at oppvarmingsbehovet og maksimaleffekten vil ligge vesentlig under bransjestandard uansett valg av vindusstørrelse og g-verdi på glassene. Elektrokromatisk solskjerming som løser begrensningene knyttet til dagslys og termisk komfort gir mulighet for å bygge uten utvendig solskjerming. En trinnvis styring av den elektrokromatiske solskjermingen åpner for å optimalisere balansen mellom dagslys og termisk komfort ytterligere. Fåbroparken AS bygger fire boligblokker med til sammen 65-70 leiligheter på i alt ca. 7 900 m² på den nordlige delen av Mustads eiendom på Lysaker-Lilleaker. Prosjektet vil få montert den omsøkte vindusløsningen under forutsetning av Enovas støtte.

Prosjekteier

Fåbroparken AS

Teknologileverandører

  • ARCSYS
  • Lund Hagem Arkitekter
  • Asplan Viak

Teknologisk innovasjon

  • Bruk av vindu med svært lav U-verdi i kombinasjon med elektrokromatisk glasss
  • Anvendelse av dette systemet i leilighetsbygg
  • innbygging av dette systemet i balkongdør

Kompetanseutvikling

  • Dette er et nytt konsept på markedet og det er første gang det introduseres i boliger. Her vil de involverte parter få erfaring med hvordan dette skal tilpasses og hvilke effekter på energi, effekt og innemiljø dette vil få. Det vil også være interessant å se hvordan dette konseptet blir verdsatt i av beboere.

Realisert spredning av teknologi

  • Pilotbygget er Mustad Eiendoms referanse og utstillingsvindu for fremtidige boligbygg.
  • Området er i stor utvikling og det er overføringsverdi til andre prosjekter og aktører. Lokaliseringen gjør bygget velegnet som utstillingsvindu.

Videre utvikling og videre spredning

  • Konseptet kan brukes i alle typer bygg, både nybygg og rehabilitering. Spesielt aktuelt der man ønsker store vindusareal sammen med lite varmetap og god kontroll på solinnstråling