Justvik skole - et skoleeksempel på framtidsrettet energibruk

Ny skole (Justvik skole) i Kristiansand bestående av skole- og idrettsbygg med gymsal og garderobeanlegg. Byggene planlegges med lavere netto energibehov enn passivhusstandard, samt installasjon av CO2-varmepumpe til alle oppvarmingsformål

Prosjekteier

Skulegard AS

Illustrasjon: Veidekke

Teknologileverandører

 • Veiedekke AS
 • Skulegard AS
 • Asplan Viak AS
 • Norconsult, OneCo AS
 • Halvard Thorsen AS, Agder Ventilasjon, OneCo AS

Teknologisk innovasjon

 • Passivhusstandard med fokus på energiforsyning, samt en rekke andre innovative tiltak
 • CO2-varmepumpe til alle oppvarmingsformål
 • Høytemperaturkjøling for høy utnytelse og lengre varighet på frikjøling fra energibrønnene
 • Ny forbruksuavhengig seriekobling av varmelaster

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsbygg
 • Bygget stilles til disposisjon for visning for bransjeaktører, akademia og andre interesserte.

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av denne typen CO2-varmepumpe til å dekke varmebehov til oppvarming (alle formål) i Norge
 • Prototypeanlegg installert i Graz

Videre utvikling og videre spredning

 • Bruk av CO2-varmepumpe til å dekke alle oppvarmingsformål er overførbart til en rekke næringsbygg i Norge
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp
 • Seiekobling også overførbart til andre varmekilder. Løsningen begrenser rørdimejoner og varmetap. Serlig egnet for varmepumpesystemer.