Kistefossdammen barnehage

Ny barnehage i Asker kommune med plusshus-ambisjon (FutureBuilt plusshus) og mål om 50 % reduserte klimagassutslipp fra transport, energi- og materialbruk sammenlignet med en standard TEK 10 barnehage

Prosjekteier

Asker kommune

Innsiden av Kistefossdammen barnehage under bygging. Foto: Asker Kommune

Utsiden av Kistefossdammen barnehage under byggeprosessen. Foto: Asker Kommune

Taket av Kistefossdammen barnehage under byggingen. Foto: Asker Kommune

Befaring av Kistefossdammen barnehage under byggingen. Foto: Asker Kommune

Stilaser satt opp rundt Kistefossdammen barnehage. Foto: Asker Kommune

Teknologileverandører

 • NCC Building
 • Asker kommune
 • Christensen & Co
 • FutureBuilt, MOE Rådgivende Ingeniører, Henrik Innovation, COWI, Høyer Finseth, Multiconsult
 • Bryn Byggklima, Vito, ASK
 • Solel AS

Teknologisk innovasjon

 • Kombinasjon av bygningsmessige tiltak og teknisk anlegg
 • Høyeffektive solceller integrert i byggets takkonstruksjon med ny styringsteknologi
 • Svært energieffektiv ventilasjon, SFP-verdi på 1,0 kW/m2/s og en gjenvinninggrad på 85 %

Kompetanseutvikling

 • Forbildeprosjekt i FutureBuilt
 • Informasjonsspredning gjennom FutureBuilt og deres arrangementer (seminarer, befaringer, nettsider, årlig konferanse), Husbanken, Asker kommunes nettsider og ulike seminarer

Realisert spredning av teknologi

 • Første offentlige plusshus i Norge bygget etter FutureBuilts definisjon

Videre utvikling og videre spredning

 • Overførbart til andre barnehager nasjonalt og internasjonalt
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp