Kiwi Dalgård miljøbutikk

Forretningsbygg på Dalgård i Trondheim med målsetning om å teste ut ulike solcelleteknologier på tak og fasade, ny teknologi i kuldeanlegget og felles varmeløsning nærliggende boligbygg der spillvarme leveres fra butikk til borehull

Prosjekteier

Dalgård Eiendom AS

Teknologileverandører

 • Norgesgruppen Eiendom AS Midt Norge AS / Dalgård AS
 • Ruta Entreprenør AS, Caverion AS
 • Øystein Thomessen AS
 • Karl Knudsen AS, Prosjektutvikling Midt-Norge, Norgesgruppen ASA, Green Retail AS
 • Carrier Refrigeration AS
 • Multiconsult
 • Fusen AS
 • Norgesgruppen Eiendom AS Midt Norge AS / Dalgård AS
 • Ruta Entreprenør AS, Caverion AS
 • Øystein Thomessen AS
 • Karl Knudsen AS, Prosjektutvikling Midt-Norge, Norgesgruppen ASA, Green Retail AS
 • Carrier Refrigeration AS
 • Multiconsult
 • Fusen AS

Teknologisk innovasjon

 • Tynnfilm solceller og krystallinske solceller på fasade
 • Batteriløsning for bufring og mellomlagring av overskuddsproduksjon fra solceller
 • Kuldeanlegg med ejectorteknologi
 • Tynnfilm solceller og krystallinske solceller på fasade
 • Batteriløsning for bufring og mellomlagring av overskuddsproduksjon fra solceller
 • Kuldeanlegg med ejectorteknologi

Kompetanseutvikling

 • Involverte aktører oppnår driftserfaringer
 • Omfattende instrumentering av tekniske systemer bidrar til stor mengde måledata fra driftsperioden
 • Samarbeid med Institutt for Energiteknikk sitt forskningsmiljø innen solenergi og lagring
 • Involverte aktører oppnår driftserfaringer
 • Omfattende instrumentering av tekniske systemer bidrar til stor mengde måledata fra driftsperioden
 • Samarbeid med Institutt for Energiteknikk sitt forskningsmiljø innen solenergi og lagring

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektet er blant de første forretningsbyggene nasjonalt som tar i bruk solkraftproduksjon i kombinasjon med batterilagring
 • Prosjektet er blant de første forretningsbyggene nasjonalt som tar i bruk solkraftproduksjon i kombinasjon med batterilagring

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale for spredning av solcelleteknologien i store deler av byggsektoren
 • Overførbart til andre bygningskategorier med stort kjølebehov
 • Overførbart til andre områdeprosjekter der felles varmeløsning / levering av overskuddsenergi mellom bygg kan være aktuelt
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp
 • Potensiale for spredning av solcelleteknologien i store deler av byggsektoren
 • Overførbart til andre bygningskategorier med stort kjølebehov
 • Overførbart til andre områdeprosjekter der felles varmeløsning / levering av overskuddsenergi mellom bygg kan være aktuelt
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp