Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger til Gorines nye bygg (produksjons- og distribusjonsanlegg), i området og energisystem

Ikke relevant på aktuelle prosjekt

Prosjekteier

Gorines AS

Teknologileverandører

  • Ikke relevant på aktuelle prosjekt

Teknologisk innovasjon

  • Ikke relevant på aktuelle prosjekt

Kompetanseutvikling

  • Ikke relevant på aktuelle prosjekt

Realisert spredning av teknologi

  • Ikke relevant på aktuelle prosjekt

Videre utvikling og videre spredning

  • Ikke relevant på aktuelle prosjekt