Konvertering til grønn energi

ROCKWOOL Grop vurderer muligheten for å investere i type elektrisk smelteovn for produksjon av ROCKWOOL (steinull). Formålet med prosjektet er å redusere klimagasser (CO2) fra egen produksjon. Den nye smelteovnen som ønskes bygget, forutsatt finansiell støtte fra Enova, vil være en oppskalert elektrosmelte (el-ovn) med elektrisitet som energibærer. Dagens energibærer er kull/koks Et sekundært formål vil være resirkulering av avfall fra byggeplass og eget avfall.

Prosjekteier

Rockwool

Teknologileverandører

 • ROCKWOOL International
 • Bromkamp Gmbh
 • SMS Siemag

Teknologisk innovasjon

 • Sikkerhet: Submerged Arc Furnace (SAF) basert på el-smelte for basalt med økt effektivitet. Redusere smeltemengde i ovn.
 • Smelterenne/homogeniserings kanal mellom ovn og spinner
 • Økt resirkulering
 • Forbedret isoleringsmateriale på innsiden av smelteovnen

Kompetanseutvikling

 • Teknologiutvikling, innovasjon med tilhørende læringskurve for involverte i prosjektet, herunder engieering og produksjonsansatte i Moss. Ny kompetanse og kunnskap må opparbeides og produksjonen må optimaliseres iht endrede premisser da dette blir en ny smelteprosess som er ukjent i dag. Nye forutsetninger og premisser vil møte ROCKWOOL i prosjektet. Ny ansettelser kan bli aktuelt.

Realisert spredning av teknologi

 • Enheter for installasjon i Norge på ti år er Moss og Trondheim. Prosjektet i Moss kan bidra til flere installasjoner i konsernet. Utenfor RW er andre steinullsprodusenter aktuelle.
 • Prosjektet er en første (1) implementering av teknologien i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • På bakgrunn av en vellykket løsningen i Moss, kan el-ovn konseptet bli viktig fremover. Et slikt konspet vil søke forbedringer hele tiden. En optimal ytelse mellom input og output fra ovnen er avgjørende for lavest mulig kostnad per tonn smelte. En eventuell el-ovn i Moss vil være "first of a kind"og fortsatt optimalisering og forbedringer av "kopier" for bedre ytelse og effektivitet vil selvfølgelig for ROCKWOOL engineering. I tillegg videreutvikling av resirkuleringsandel.