Kvalifisering av norske second-life batterier

Hovedhensikten med pilotprosjektet er i småskala teste og ta i bruk en metode for tilstands- og levetidsverifikasjon av brukte elbilbatterier for å kunne gjenbruke disse til ulike formål.

Prosjekteier

Marna Energi AS

Teknologileverandører

  • Marna Energi as

Teknologisk innovasjon

  • Etablere småskala industrialisert metode for verifikasjon av bruke batterier tilstand med tanke på gjenbruk
  • Demonstrere hvordan energilagring med bruk av gjenbrukte elbilbatterier vil fungere til ulike formål

Kompetanseutvikling

  • Kunnskap om hvordan testing av batterier kan strømlinjeformes og dermed ta ned kostnader og risiko ved bruk av gjenbrukte elbilbatterier.
  • • Kunnskap om regulatoriske forhold i ft HMS, brannsikkerhet, test-standarder
  • Kunnskap om parametre og algoritmer for rask og sikker SOH prediksjon

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av SOH-modutesting i småindustriell skala og andre gangs implementering av SOH-testing i kommersiell skala

Videre utvikling og videre spredning

  • teknologien kan utvikles til rasjonell SOH testing av alle typer batterier