Lavtemperatur nærvarmenett ved Mære Landbruksskole

Dynamisk termisk energilagring (DTES) i lavtemperatur nærvarmenett ved Mære Landbruksskole i Steinkjer

Prosjekteier

Nord- Trøndelag fylkeskommune

Økt tomatproduksjon ved bruk av optimalisert drift av dynamiske termiske energilagre (DTES) ved Mære Landbruksskole. Fra venstre: Rune Gjermo, Eiendomssjef NTFK; Harald Gether, Gether AS; Helge Skarphagen, Gether AS.

Teknologileverandører

 • Gether AS
 • Kværner Piping Technology AS
 • Enoco AS
 • Åsmund Vangstad AS
 • Stiftelsen SINTEF, NTNU

Teknologisk innovasjon

 • Dynamisk termisk energilagring
 • Patentering av teknologi
 • Ny kombinasjon av teknologi med lavtemperatur nærvarmenett
 • Flere nyvinninger i system, enkeltteknologier, lagring og styring for optimalisering av virkningsgrad og utnyttelse av lavtemperatur overskuddsenergi

Kompetanseutvikling

 • Samarbeid med NTNU, UiO og Bioforsk, samt Nord-Trøndelag Fylkeskommune som igjen bygger operativ erfaring inn mot andre aktører
 • Forskningsarena ved Mære Landbruksskole
 • Horizon2020-søknad sendt med SINTEF som koordinator, NTFK og Gether as som partnere, og DTES-systemanlegget ved Mære som hovedcase
 • Publisering i media og interesse i offentlige organer
 • Master- og doktorgrad ved NTNU

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av anlegg i fullskala størrelse i Norge og globalt
 • Utviklingssamarbeid med UiO med hensyn på videre samarbeid ved Naturhistorisk Museum, Tøyen. To mindre spesialkontrakter ved UiO Naturhistorisk Museum knyttet til styringssystem

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet spesielt for bygg med glass/atrium, verneverdige bygninger, energieffektivisering for bygg på trange tomter, kjøling i supermarkeder
 • Teknologileverandør anslår spredningspotensiale til flere tusen anlegg i Norge
 • Potensiale nasjonalt for reduserte klimagassutslipp
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi konvertering til fornybar energi til varme og kjøling og reduserte klimagassutslipp