Lia barnehage

Energieffektiv barnehage (Lia barnehage i Bydel Alna) med energibehov som er 1/3 lavere enn en standard passivhus barnehage, i tillegg blir det montert solceller som produserer mer strøm enn barnehagen bruker gjennom året

Prosjekteier

Omsorgsbygg Oslo KF

Teknologileverandører

 • Skanska Husfabrikken

Teknologisk innovasjon

 • TABS (Thermally Active Building Systems) i samspill med solvarme, termisk masse, varmepumpe og energibrønner
 • Batteripakke med effektutjevning og for å øke egen bruk av solstrøm
 • Optimalisering av bygningskropp
 • Energieffektiv ventilasjon

Kompetanseutvikling

 • Omsorgsbygg har samarbeid med institutt for energiteknikk og SINTEF Byggforsk
 • Prosjektet er demonstrasjonsprosjekt i LowEX (IPN-prosjekt finansiert av Forskningsrådet)
 • Omsorgsbygg stiller sine bygg og data til disposisjon for forskere og studenter
 • Omsorgsbygg har i samarbeid med SINTEF Byggforsk, et plusshus kompetansesenter som tilfører pågående prosjekter kunnskap, kvalitetssikrer løsninger og produserer ny kunnskap. Bidrar til at løsningene som utvikles spredes bredt i bransjen

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av den samlede teknologiske løsningen i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Det er ikke bygget tilsvarende bygg i nærområdet eller på landsbasis, spredningspotensialet vurderes dermed som høy