Lindeberg Sykehjem

Eksisterende Lindeberg Sykehjem skal rives og erstattes med nytt sykehjem. Ambisjonene på energi er nZEB iht. Futurebuilt sin definisjon. Bygget skal oppnå BREEAM NOR-klassifisering excellent. På klimagass er prosjektkravet at klimagassutslipp i CO2-ekvivalenter skal være maksimalt 80 % av referansebygget på klimagassregnskap.no

Prosjekteier

Omsorgsbygg Oslo KF

Teknologileverandører

 • Ikke bestemt enda

Teknologisk innovasjon

 • Varme- og kjøleanlegg etter LowEx-prinsippet
 • Systemløsning med høy/lavtemperatur varme/kjøl og termisk aktive dekker
 • Energistyring basert på værprognose
 • Frikjøling ventilasjon
 • Bygningsintegrerte solceller i fasader og glass

Kompetanseutvikling

 • Omsorgsbygg har i samarbeid med SINTEF Byggforsk et plusshus kompetansesenter som brukes for å tilføre alle pågående prosjekter kunnskap, kvalitetssikre løsninger og produsere ny kunnskap. Dette vil bidra til at løsningene som utvikles vil bli spredt bredt i bransjen
 • Dette prosjektet vil være et naturlig innslag i foredrag om en rekke ulike tema, spesielt innenfor bærekraft og innemiljø
 • Omsorgsbygg stiller sine bygg og data til disposisjon for forskere og studenter

Realisert spredning av teknologi

 • Andre implementering av den samlede teknologiske løsningen i Norge, første for denne bygningskategorien

Videre utvikling og videre spredning

 • Løsningene vurderes å ha et betydelig spredningspotensial