Livsvitenskapsbygget UIO

Nytt forsknings- og undervisningsbygg tilhørende UiO, bestående av en hoveddel med en underetasje og fire etasjer over bakken. Bygget er et stort prosjekt med en arealramme på 66 700 m2.

Prosjekteier

Statsbygg

Teknologileverandører

 • Team Vev bestående av følgende virksomheter; Ratio Arkitekter AS, MOE as, Erichsen og Horgen AS, Ing. Per Rasmussen og Ark Kristine Jensens Tegnestue A/S

Teknologisk innovasjon

 • Døgnlagertanker med faseskiftemateriale for lagring av varme og kjøling
 • Høyeffektiv varmegjenvinner i laboratorier som kombinerer tradisjonell varmegjenvinner og oppvarmingsbatteri ved å tilkoble varmeveksler i gjenvinnerkretsen
 • Avansert og fleksibelt system for energioppfølging tilkoblet SD-anlegg
 • Kjent teknologi er satt sammen på nye måter

Kompetanseutvikling

 • UiO vil spre informasjon om løsninger i bygget videre til andre universiteter og høyskoler både nasjonalt og internasjonalt
 • Sentral plassering av bygget fører til lett tilgjengelighet for demonstrasjon av løsninger
 • Byggherren vil høste erfaring som kan videreføres til andre egne byggeprosjekter

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av totalkonseptet av energiløsningene
 • Enkelte løsninger er brukt i tidligere prosjekter

Videre utvikling og videre spredning

 • Flere av de teknologiske løsningene antas å ha stor spredningseffekt innenfor både yrkesbygg og andre byggkategorier
 • Byggherre og leietager vil bidra til spredning internt og eksternt i egen organisasjon