Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Livsvitenskapsbygget UIO

Siste nytt: Prosjektet har i 2022 endret gjennomføringsmodell slik at det skal gjennomføres med 7 stk. sidestilte totalentrepriser. De Enova-midlene som er innvilget for prosjektering er fakturert ut 100%, og i første halvår 2022 har det ikke påløpt bygningsmessige kostnader som kan relateres direkte til Enova-søknaden. Følgelig er utfylt støttebetinget beløp kr 0,- for siste periode. Det er per dags dato ikke inngått utførelseskontrakter for de tekniske fagene som elektro, ventilasjon og rør. Tidligere info.: Nytt forsknings- og undervisningsbygg tilhørende UiO, bestående av en hoveddel med en underetasje og fire etasjer over bakken. Bygget er et stort prosjekt med en arealramme på 66 700 m2. [Prosjektet ble i 2020 midlertidig stanset, og en ny leietaker, Oslo Universitetssykehus, ble del av prosjektet. Arealet av byggeriet ble økt som følge av dette.]

Prosjekteier

STATSBYGG

en gruppe mennesker som går på en gårdsplass

En bygning med mange vinduer ved siden av en park