MillenniumHus

Prosjektets er et pilotprosjekt for oppføring av hus ved MillenniumHus-metoden. Prosjektet innebærer både innovasjoner i byggemetode for trehus og måten dette produseres på (modulbasert bygging). Metoden er å benytte et lite dimensjonert reisverk, som 2x4" og plassere dampsperren på utsiden av dette. Hoveddelen av isolasjonen er plassert i utlekting som henges på reisverket. Utlekting har den funksjonen å holde kledning og vinduer i tillegg til å lage plass til isolasjon på yttersiden av dampsperren. Utlektingen er optimalisert for å minimere kuldebroer. På grunn av denne optimaliseringen kan isolasjonen bli redusert fra 40 cm til 30 cm i et lavenergihus. Veggene blir dermed tynnere uten å miste isolasjonsevnen. MillenniumHus metoden er pakket inn i et brukervennlig modul-system som gjør at nye hus kan reises raskere. Modulene produseres i inneklima. Med kun 15 ulike type moduler kan man for eksempel designe et småhus. Dette er ikke begrenset til kun mindre hus, men større bygg kan oppføres i dette systemet.

Prosjekteier

JEB Invest Sør AS

Teknologileverandører

  • KURR AS
  • JEB Invest Sør
  • MillenniumHus

Teknologisk innovasjon

  • Gjør industrialisering av husbygging mulig samtidig som variasjon av styl og design er ivaretatt
  • Gir bedre isolasjonsevne enn standard metoder
  • Reisverk er flyttet inn i varmen. Konstruksjonen får lengre levealder.

Kompetanseutvikling

  • Metoden har vært benyttet på oppgradering av eksisterende boliger, og er videreutviklet for å kunne tas i bruk ved nybygg. Det har i den forbindelse vært gjennomført omfattende arbeid med dokumentasjon av byggemetoden. Gjennom prosjektet er det planlagt målinger av energibruk og andre målinger for å sikre verifisering av metoden.

Realisert spredning av teknologi

  • Prosjektet er 1. implementering som nybygg. Før har metoden vært brukt som oppgradering på eldre bygg med gode resultater. Det er ikke kjent til andre registrerte eller dokumenterte tilfeller av samme metode, i eller uten Norge.

Videre utvikling og videre spredning

  • Teknologien skal utvikles videre som modulsystem. Målet er å ha så fleksibelt system som mulig så systemet kan være et alternativ for flere aktuelle bygg. Eier av rettigheter ønsker samarbeid med større produsent med markedsandeler internasjonalt. Spredning kan også være aktuetl gjennom produktlinsenser.