Sitemap
Søk
LOGG INN

Mobil energi til fossilfrie byggeplasser

Prosjektet omfatter løsninger for å tilby mobil energi på byggeplasser. Det skal testes ut en løsning på hvordan mobile batterikontainere, oppladet nær en trafostasjon, kan transporteres som krokflak til bygge-/anleggsplass.

Prosjekteier

Skagerak Energipartner AS