Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Neste generasjons PEM Elektrolysører for vindapplikasjoner

Hystar, Yara og Equinor vil utføre pilottesting av Hystars patenterte løsning for PEM-elektrolysører under det som er ansett som realistiske driftsforhold for vindapplikasjoner. Hystar sin teknologi har betydelig forbedret virkningsgrad og mulighet for høyere produksjonsrater enn SoTA PEM elektrolysører. Dette fører til lavere H2-produksjonskostnader og anses som vesentlig for videre bruk.

Prosjekteier

HYSTAR AS