New Shuttle Spirit

Nytt design med målsetning om reduksjon av drivstoffbruk og total miljøbelastning.

Prosjekteier

Teekay Norway AS

Teknologileverandører

 • Wärtsilä

Teknologisk innovasjon

 • Nyutviklede motorer med bruk av LNG/VOC
 • Installasjon av batterier om bord som gir fartøyet et hybrid energisystem som vil gi kontinuerlig støtte til skipets kraftsystem

Kompetanseutvikling

 • Prosjektet vil øke og framskynde kommersielle bruk av en ny og innovativ teknologi som gir vesentlig reduksjon av klimagassutslipp
 • Bidra til kompetanseutvikling i norske bedrifter og teknologimiljø
 • Første demonstrasjon av teknologien

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av batteri i denne typen skip

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien skal på sikt bli en fortrukket løsning uten støtte fra Enova
 • Forventet kostnadsreduksjon av teknologien
 • Prosjektet er med på å redusere risiko for hele verdikjeden, leverandør, rederi og befrakter
 • Demonstrert teknologi vil kunne føre til at andre land, uten krav til gjenvinning av VOC, vil innføre krav når fokus på miljø blir sterkere og mulighetsrom synliggjort