Nullenergibarnehage i Overhalla kommune

Skage barnehage, tilnærmet nullenergi nivå, bygningsintegrerte hybridfangere (sol), lagringsløsninger mht oppvarming og varmegjenvinning av gråvann

Prosjekteier

Overhalla kommune

Nye obus. Foto: Terje Indgjerd.

Nye OBUS sett forfra. Foto av: Terje Indgjerd.

Nye OBUS, områdebilde. Foto: Terje Indgjerd.

Nye OBUS sett fra baksiden. Foto: Terje Indgjerd.

Nye OBUS sett forfra. Foto: Terje Indgjerd.

Teknologileverandører

  • GL-Bygg AS
  • Leverandør ikke bestemt

Teknologisk innovasjon

  • Helhetlig konsept
  • Svært godt isolert bygningskropp, roterende varmegjenvinnere i serie 92,5%, behovsstyrt ventilasjon/lys, lavtemperatur vannbårent varmeanlegg
  • Kombinasjon av solceller og termisk solfanger i samme modul m varmelagring i borehull
  • Gråvannsgjenvinning

Kompetanseutvikling

  • Lokalt/regionalt demonstrasjonsobjekt
  • Lokal/regional kompetansebygging

Realisert spredning av teknologi

  • Vurderes på nasjonalt nivå som en av de aller mest mest ambisiøse barnehager i forhold til netto energibehov og egen fornybar energiproduksjon

Videre utvikling og videre spredning

  • Lokalt/regionalt potensial