Nullutslipp intermodal logistikkløsning for ASKO AS

Formålet er å etablere en utslippsfri frakt av ASKOs produkter til/fra lager i Vestby og nytt lager i Sande til Moss havn og planlagt nybygget kai på vestsiden av Oslofjorden med trekkvogner og semitrailere som kjøres om bord på sjødronene for viderefrakt over Oslofjorden, og som deretter fraktes utslippsfritt med elektriske lastebiler til nytt lager eller sluttkunde. Dette prosjektet omhandler lastebiltransporten i transportkjeden. ASKOs mål med prosjektet er å bidra til utvikling og demonstrasjon av 50 tonns elektriske lastebiler som skal kunne konkurrere med dieseldrevne biler mht. TCO (Total Cost of Ownership). Dette er biler som ikke finnes i kommersiell drift i dag.

Prosjekteier

Asko Transport AS

Teknologileverandører

  • Produsenter av tunge lastebiler og ladeinfrastruktur er involvert i prosjektet.

Teknologisk innovasjon

  • Utvikle og ta i bruk plug-in ladeløsning som kan lade minst 450kW
  • Utvikle en drivlinje på bil som er kraftig nok til å tåle økt dreiemoment
  • Ta i bruk batterier som kan ta imot høye effekter på minst 450 kW
  • Utvikle og ta i bruk ladestyringssystem med ladeplanlegging og betalingsløsninger for eksterne brukere av ladeinfrastrukturen

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet er en videreføring av et Pilot-E-prosjekt og tilfører kompetanse til ASKO og leverandører i utviklingen av ny intermodal utslippsfri logistikkløsning som sparer energibruk og konverterer energi fra fossil kilde til batterielektrisk i hele verdikjeden, sparer sjåførtid, vegbruk og kostnader i forhold til alternativbruken med fossil teknologi.

Realisert spredning av teknologi

  • Det er en helt ny logistikkløsning som så vidt vites ikke er implementert noe sted globalt

Videre utvikling og videre spredning

  • Teknologien i en nullutslipp logistikkjede kan brukes på et stort antall lokasjoner både i Oslofjorden, langs kysten og i andre land. Hver for seg kan tunge, nullutslipp lastebiler og nullutslipp sjødroner brukes på et stort antall steder fordi de fleste lastebilturer er over korte strekninger.
  • I Norge nyregistreres 7000 lastebiler årlig. Det svenske markedet er det tredoble. Det europeiske markedet må utvikle nullutslippsløsninger for å tilfredstille EU-krav fra 2025 samt felles forpliktelser om klimareduksjon i 2030.