Ny 100% elektrisk prosesstørke for fiskefôr

Cargill ønsker å teste ut ny teknologi for tørking av fiskefor. Den nye tørken skal benytte ny og innovativ teknologi for varmeintegrasjon med høytemperatur varmepumper som gi en betydelig mer energieffektiv prosess og mulighet for 100% elektrisk tørking.

Prosjekteier

EWOS AS

Teknologileverandører

 • Geelen Counterflow (NL)
 • Process Innovation AS (DK)
 • Norsk Energi (NO)

Teknologisk innovasjon

 • Varmepumpe integrert i vertikal prosesstørke for laksefôr

Kompetanseutvikling

 • Innhente driftserfaringer og ytelsesdata for framtid implementering i flere anlegg
 • Kvalifisering av varmepumpeintegrasjon med prosesstørken.

Realisert spredning av teknologi

 • Dette er første gangs implementering av teknologien

Videre utvikling og videre spredning

 • Optimalisering av investeringsbehov
 • Økt COP på varmepumpedel for ytterligere energieffektivisering
 • Optimalisering av komponenter for lavere framtidig vedlikeholdsbehov
 • Teknologien vil kunne etablere ny beste praksis for energieffektiv tørking av laksefôr