Ny Horten VGS

Ny videregående skole med areal på 18 000 m2 som skal huse 1200 elever og en tannklinikk. Skolens bygningskropp og tekniske systemer utformes for å oppnå lavt energibehov, samtidig som det legges opp til egenproduksjon av fornybar kraft.

Prosjekteier

Vestfold Fylkeskommune

Teknologileverandører

 • Veidekke ASA
 • LINK Arkitektur
 • Sweco Norge AS
 • Erichsen & Horgen

Teknologisk innovasjon

 • Solcelleanlegg med optimizer kan oppnå høy virkningsgrad
 • Avansert (intelligent) solavskjerming
 • Batteripakke med reguleringsfunksjonalitet
 • Gulvvarmesløyfer med mulighet for kjøledrift

Kompetanseutvikling

 • Fylkeskommunen ønsker å etablere et kunnskapssenter med utgangspunkt i anskaffelsesprosessen og løsningene som er utviklet i forbindelse med prosjektet i samarbeid med blant andre Vestfold klima- og energiforum (VKEF) og Veidekke.
 • Skolen og utdanningsinstitusjoner vil lære opp pedagogisk personell om de teknologiske løsningene, med mål om å videreformidle kunnskapen til elevene.

Realisert spredning av teknologi

 • Første skolebygg med ambisjoner om Plusshus-standard etter FutureBuilts definisjon
 • Første implementering av den samlede tekniske systemløsningen i et skolebygg i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Hvis kostnadene reduseres, vurderes spredningspotensialet for de teknologiske løsningene som høyt i Norge
 • Prosjektet forventes å ha overføringsverdi til lignende byggprosjekter innen kontorbygg, kulturbygg, universitetsbygg o.l., samt områdeutviklingsprosjekter