Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ny løsning for oppvarming av grus.

Grus som brukes for støping av betong må under vinterhalvåret varmes opp til 15-20 °C for at betongen skal korrekt konsistens og uttørking blir bra. I dag skjer oppvarmingen av grusen med bruk av direkte utnyttelse av de varme forbrenningsgassene fra olje eller gass inn i en «tørk» der gassene varmer opp grusen, se bilde under. Norsk Bioenergi AS har i samarbeid med Isachsen Anlegg AS vurdert hvordan man skal kunne bruke biovarme (flis) for å varme opp grusen til ønsket temperatur og kunne konvertere gass/olje utnyttelsen til biobrensel og dermed reduserte klimagass utnyttelser. Metoden må være enkel og driftssikker der man får utført oppvarmingen med minimale personell innsatser. Man har utarbeidet en metode der varmtvann varmer opp grusen i betongsilos plassert i et mindre «hus». Varmen tilføres direkte til grusen fra stålrør i grusen og med spillvarme gjennom betongveggene. I tillegg så sendes varmluft (fra en aerotemper) sammen med grusen når grusen transporteres til siloen. Hva vi er kjent med så er ikke metoden tidligere utprøvd slik at der er en stor usikkerhet om grusen får korrekt temperatur og om varmetilførselen er tilstrekkelig for grusen. Norsk Bioenergi søker derfor om støtte fra Enova for å utprøve metoden og der man måle temperatur i grusen og energibehovet for oppvarming av grusen.

Prosjekteier

SOLØR NORSK BIOENERGI AS