Nybygg fiskefartøy

Nytt fartøy med elvinsj og elfiskepumpe for å redusere drivstofforbruk, lekkasje av hydraulikkolje og redusere støy og eksos

Prosjekteier

Odd Lundberg AS

Teknologileverandører

  • MacGregor Rapp Marine
  • Karstensens Skibsværft
  • MacGregor Triplex

Teknologisk innovasjon

  • Elektriske vinsjer som bidrar til regenerering av energi, energibesparelse og forhindrer miljøutslipp.
  • Elektrisk fiskepumpe som bidrar til energibesparelse, forhindrer miljøutslipp og øker kvaliteten på fisken.

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet vil bidra til kompetanseutvikling i norske bedrifter og teknologimiljø

Realisert spredning av teknologi

  • En av de første implementeringen av denne typen teknologi i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Demonstrasjon av teknologiløsningen i fullskala vil bidra til både en kostnadsreduksjon og lavere risiko for kommende prosjekter
  • Teknologiløsningene bidrar til å redusere støy om bord og faren for utslipp av hydraulikk til sjøen
  • Teknologien skal på sikt bli en foretrukket løsning uten støtte fra Enova