Nye Skavanger skole

Nye Skavanger barneskole vil bygges som et plusshus i massivtre. Energien i bygget vil bli produsert av solceller og et lite mikrovannkraftverk. Vi vil forsøke å få til et sesonglager av ladede saltpartikler fra SaltX. Sesonglageret støttes fra Enova. Saltpartikler vil lades om sommeren med solenergi og benyttes til å produsere termisk og elektrisk energien til bygget igjen om vinteren.

Prosjekteier

Kongsberg kommunale Eiendom KF

Teknologileverandører

 • Eric Jacobsen
 • Øystein Lindberg
 • Hallvard Benum
 • Lars Croon
 • Corey Blackman
 • Magnus Ekblad

Teknologisk innovasjon

 • Sesonglager av ladede saltpartikler

Kompetanseutvikling

 • Plusshus
 • Massivtre
 • Energisystem med mange kilder og lagere
 • Sesonglagring av solenergi
 • Effektutjevning i strømnettet
 • Energilager i ladede saltpartikler
 • Mikrovannkraftverk
 • Vi vil sikkert ha flere prosjekter med Universitet og fagskolen i Kongsberg på dette prosjektet.

Realisert spredning av teknologi

 • 1. implementering i Norge, 2. implementering av teknologien globalt.

Videre utvikling og videre spredning

 • lagring av energi i Strømnettet
 • lagring av energi i fjernvarmenettet
 • Sesonglagring av spillvarme fra industri
 • Transportabel termisk/elektrisk energi for sesong eller kortere lagring