Nytt tørkesystem for tørkene på Øvre Rossvoll 71

Se vedlagt prosjektbeskrivelse

Prosjekteier

Vónin Refa AS

Teknologileverandører

 • Willy Brurås
 • Alfsen og Gunderson AS
 • Jarl Westergård ENØK-rådgiver

Teknologisk innovasjon

 • Avfuktning ved hjelp av sorpsjonsrotor i kombinasjon med CO2 VP
 • Ny styring og regulering som optimaliserer utnyttelsen av avfukter mot 3 tørkekammer
 • Over 60% mer energieffektiv enn alternativ løsning
 • Styring av luftfordeling i tørkekammerne viktig faktor for effektiv tørking og energiforbuk
 • Ny opphengsmetode for bedre tørking av notposer.

Kompetanseutvikling

 • Vi skal finne ut hvordan notposene oppfører seg under tørking og hvor lett de tørker. Vi skal og finne den rette temperaturen å bruke under tørkingen ut fra tørketid, driftskostnader og kvaliteten på produktet når det er ferdig tørket. Vi skal og utvikle styringen som bestemmer hvr mye vi skal tørke i hvert kammer og hvordan vi skal fordele tørkeluften best mulig mellom de tre kamrene. Det ligger og en del utvikling på luftfordeling over posene i kamrene.

Realisert spredning av teknologi

 • Teknologien er installert i et anlegg i Norge, i en fisketørke, med enklere styring og langt mindre kapasitet. Dette er det første anlegget med denne teknologien for tørking av notposer og tre kammer. Se nærmere beskrivelse i prosjektbeskrivelsen.

Videre utvikling og videre spredning

 • Alle har i dag betydelig energiforbruk på tørkeprosessen og markedet vokser. Å spisse et anlegg for denne typen tørkeprosess vil kunne gjøre dette kanskje litt billigere på sikt. For bransjen er det et stort potensiale for energisparing, da antall notposer nasjonalt og globalt er betydelig og i vekst
 • Vi vil og dra erfaringen videre til andre tørkeprosesser som har store vannmengder som skal tørkes bort. Det er også er andre bransjer som ser med interesse på tørkeprosesser der de kan tørke med lavere temperatur for å få bedre resultat. Og vi vil selvfølgelig spre dette videre for bransjen.