Nytt tørkesystem for tørkene på Øvre Rossvoll 71

Se vedlagt prosjektbeskrivelse

Prosjekteier

Vónin Refa AS