"Off-grid" og fossilfri basestasjon for mobildekning rundt Trollstigen-området

Telia vil bygge en grønn og fossilfri off-grid basestasjon i et naturvernområde. Mobildekning skal besørges i et område som i dag er uten dekning, og området er relativt sterkt besøkt av turister. For Telia er det viktig at folk har tilgang til mobilnett på en måte som samarbeider med miljøet og naturen. Derfor vil basestasjon produsere 100 % fornybar energi helt uten fossil hjelp. Nødnett og Telenor får mulighet til å plassere eget senderutstyr i masten som bygges på Skarfjellenden på 1256 meters høyde.

Prosjekteier

Telia Towers Norway AS

Teknologileverandører

 • Telia
 • OneCo Greenenergy
 • Eltek

Teknologisk innovasjon

 • Erstatte diesel med fornybar energi i off-grid telecom installasjoner
 • Redusere livsløpskostnader på off-grid basestasjoner, slik at flere områder kan bebygges
 • Redusere det totale klima avtrykket betydelig, sammenlignet med en basestasjon på dieselaggregat

Kompetanseutvikling

 • I hvilken grad vindenergi kan sees på som en pålitelig helårs strømkilde, og i hvilken grad det må kompenseres med batteri og solstrøm
 • I hvilken grad det fungerer bra med hydrogentanker som reserveløsning fremfor dieselaggregat
 • Få drifts- og vedlikeholdsdata og kostnader som kan sammenlignes med nabostasjonen som drives av diesel for nødnett. Målet er at vår grønne stasjon skal bli mer lønnsom når vi senere kan skalere vind, sol, batteri og hydrogen mer optimalt.

Realisert spredning av teknologi

 • 1. implementering, så vidt vi vet

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien kan brukes i alle områder der det er hensiktsmessig med mobildekning, men der strømtilgang er vanskelig. Det gjør at basestasjoner i teorien kan plasseres mer optimalt på høyere punkter enn i dag, hvis det ikke lenger må være et strømnett i nærheten.
 • Teknologien skal videreutvikles ved at erfaringsdata fra drift gir tall slik at vi kan dimensjonere stasjonene mer optimalt i fremtiden. Antall vindmøller og solceller samt størrelse på batterier og hydrogen er nå basert på estimater. Gode erfaringsdata vil være til stor hjelp.
 • Det kan også spres til nødnett sine diesel-basestasjoner