Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Oksenøya senter

Prosjektet er tre deler. Skolen og barnehagen er nå i prøvedrift, sykehjemmet har bygningsmessig ferdigstillelse i Q1 2023. Bærum kommune er ihht sin ambisiøse klimastrategi innovative prosjekter innen energi, klima og miljø. Oksenøya senter på Fornebu er kommunens første steg for å skape nullutslippsamfunnet på Fornebu. Det skal skapes en arena der unge som gamle møtes. Samtidig vil Oksenøya senter bli et innovativt, energivennlig, miljøriktig og klimaklokt prosjekt. Prosjektet oppfyller alle krav som et pilotprosjekt for FutureBuilt. Oksenøya senter skal ha barnehage for 300 barn, barneskole, 5 parallell og bo- og behandlingssenter for 150 beboere samt flerbrukshall/turnhall og en kunstgressbane (9-er) Oksenøya senter oppnår BREEAM-NOR Excellent sertifisering med god margin. Dersom opsjonen BREEAM-NOR Outstanding (høyeste sertifisering) velges vil Oksenøya bli det fjerde Outstanding prosjektet i Norge, - og det tredje i Bærum. I tillegg vil forskningsprogrammet ZEN være involvert for å hente ut nyttig erfaring for kommende prosjekter, særlig knyttet opp mot energi. Kommunen er også i dialog med NTNU knyttet til både doktorgradsstipendiater og masterstudenter som vil knytte sine oppgaver opp mot Oksenøya-prosjektet. Forventet energireduksjon er på 2,3 GWH sammenliknet med TEK17. Forventet reduksjons av utslipp i byggenes levetid er over 50 %. Prosjektet har en totalkostnad på 1,8 mrd. og er Bærums største nybyggprosjekt.

Prosjekteier

BÆRUM KOMMUNE